• 0850 250 50 50
 • 0850 222 28 00
genisletilmis kaskolar
Genişletilmiş Kasko

Genişletilmiş Kasko Sigortası ile olabilecek zararlara karşı aracınızı ve kendinizi güvenceye alın, aracınızla keyifli yol alın.

Liberty Genişletilmiş Kasko, Kasko teminatlarının yanı sıra, İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza ve Yol Yardım hizmetlerini de sunmaktadır.

Ürünümüzde bulunan teminatlar:

 • Kasko

  Kara Taşıtları Kasko Sigortası hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

 • İhtiyari Mali Mesuliyet

  Poliçe ile İhtiyari Mali Sorumluluk teminatı poliçe üzerinde gösterilen bedeller ile "Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları" ve belirtilen özel şartlar çerçevesinde temin edilmiştir.

  Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının ek sözleşmeyle teminat kapsamına alınabilecek hal ve teminat dışında kalan haller başlığı altında madde 3`te belirtilen manevi tazminat talepleri, olay başına ve yıllık toplamda 1.000.-TL limit ile poliçede belirtilen ana limitlerin sınırları içerisinde ve bu limitleri arttırmamak üzere teminat kapsamı içine alınmıştır.

  Manevi tazminat limiti isteğe olarak ek prim alınmak suretiyle toplam limitin %25 'i ile sınırlı olacak şekilde arttırılabilir.

 • Ferdi Kaza

  Poliçe ile sigortalı araçta seyahat eden sürücü ve/veya yolcular için, araç ruhsatında belirtilen koltuk sayısının eksiksiz girilmiş olması kaydıyla, Ferdi Kaza teminatı poliçede gösterilen bedeller ile "Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları" ve burada belirtilen özel şartlar çerçevesinde temin edilmiştir.

 • Hukuksal Koruma

  Poliçeye Hukuksal Koruma Sigortası, ekli genel şartlar ve poliçede belirtilen özel şartlarlarla teminata dahil edilmiştir. Motorlu araca bağlı hukuksal koruma ve sürücü hukuksal koruma; sigorta ettirenin sadece aleyhine açılan dava ve takipleri için aşağıda belirtilen teminat türleri ve yazılı limitler dahilinde teminata dahildir. Yıllık azami ödenecek tazminat tutarı yukarıda belirtilen Hukuksal Koruma Sigorta Bedeli ile sınırlıdır.

  Teminat Türleri ve Limitler (Hukuksal Koruma Sigorta Bedeli Üzerinden): Vekalet ücreti %20, Dava Masrafları %20, Danışmanlık %4, Hakem Ücreti %4, Teminat Mektubu %8, İcra Masrafı %18, Temyiz %4, Karar Düzeltme %2, Sadece İhtarname Ücreti %9, Sadece Tespit Masrafları %2, Sadece Dilekçe Yazımı ve Cevapları ve İhtarname Çekimi %4, İlk Dava Masrafları Avansı % 5..

  Yukarıdaki teminat türleri için ödenecek tutarlar masrafın yapıldığı tarihte geçerli olan ve Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan resmi ücret ve masraf tarifeleri ile sınırlıdır. Sigortanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle sigortalının iradesi dışında meydana gelebilecek bir olay sonucu hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyması veya davalı duruma düşmesi sonucu meydana gelen harcamalar teminata dahildir. Bu kapsamın dışında kalan olaylarla ilgili harcamalar teminat haricidir. Şirketler adına akdedilecek poliçelerde sürücü hukuki koruma sigortası teminatı, sürücünün şirketteki görevi ile ilgili faaliyetleri ile sınırlıdır.

 • Yardım

  Hususi Kasko'ya ilişkin Liberty Yardım Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak içintıklayınız.

  Ticari Kasko'ya ilişkin Liberty Yardım Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak içintıklayınız.

  Hafif Ticari Kasko'ya ilişkin Liberty Yardım Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak içintıklayınız.

 • Mini Onarım

  Mini Onarım hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak içintıklayınız.

İlgili Genel Şartlar
pdf Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları
pdf Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
pdf Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Genişletilmiş Kasko - Muafiyetli

Genişletilmiş Kasko - Muafiyetli ile güvenle yol alın!

"Liberty Genişletilmiş Kasko - Muafiyetli", "Liberty Genişletilmiş Kasko" ürününde geçerli olan tüm teminatları içermekte olup, otomobil, arazi taşıtı ve kamyonet sahibi özel / tüzel tüm müşteriler için düzenlene bilmektedir. "Liberty Genişletilmiş Kasko - Muafiyetli" ile müşteriler 500TL ve 1000TL olmak üzere 2 seçenekten oluşan muafiyet tutarlarından birini seçebileceklerdir.


Genişletilmiş KaskoCAN

Genişletilmiş KaskoCAN ile sadece aracınızın içinde değil, aracınızın dışında da kendinizi güvence altına alın!

Genişletilmiş KaskoCAN, otomobil ve kamyonet kullanım tarzındaki araçlar için düzenlenebilmekte olup; Kasko, İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza ve Yol Yardım teminatlarının yanı sıra poliçede belirtilen sigortalının sadece araç içinde değil araç dışında da uğrayabileceği kazaları kapsayan Ferdi Kaza (Sigortalı için) teminatını da içermektedir.


Avantajlı Genişletilmiş Kasko

Avantajlı Genişletilmiş Kasko ile olabilecek zararlarda aracınızın bakımını özel servislerde yaptırabilir, keyifle yol alabilirsiniz.

Liberty Avantajlı Genişletilmiş Kasko; otomobil, arazi taşıtı ve kamyonet sahibi müşterilerimiz için, hasar durumunda sigortalı aracın onarımının özel servislerde yapılması hizmetini sunmaktadır. Şirketimiz ile anlaşması bulunmayan özel servislerde de tarafların mutabakatı ile onarım yapılması mümkün olacaktır.

Liberty Avantajlı Genişletilmiş Kasko ürününde, Liberty Sigorta ile anlaşmalı olsun ya da olmasın ilgili markanın yetkili servislerinde yapılan onarımlar için hasar tutarından %20 oranında muafiyet kesintisi yapılacaktır. Tüm özel servislerde yapılacak onarımlarda ise muafiyet uygulanmayacaktır.


Genişletilmiş TrafiKasko

"Genişletilmiş TrafiKasko" Sigorta Paketi ile artık tek bir poliçede iki ürünün teminatlarına sahip olabilir, ödeme ve takip işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

Genişletilmiş TrafiKasko, Trafik Sigortası, İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, Ferdi Kaza ve Yol Yardım hizmetlerinin yanı sıra Kasko Sigortası'nın da bütün teminatlarını içerir.


Diğer araç sigortası ürünlerimiz