• 0850 250 50 50
 • 0850 222 28 00
seyahat saglik sigortasi

Seyahat (Sağlık) Sigortası, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden kişilerin yurt dışı seyahatleri sırasında karşılaşabilecekleri acil sağlık problemlerini poliçe ve özel şartlarda yazılı limitlere kadar teminat altına alır. Teminat, seçilen alternatife göre genişletilebilir.

Standart Teminat
 • Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

  Sigortalı'nın karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak ASİSTANS ŞİRKETİ Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, ASİSTANS ŞİRKETİ Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır.

 • Tıbbi Tedavi Teminatı

  Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, ASİSTANS ŞİRKETİ; sigortalının ayakta ve yatarak tedavi masraflarını ilgili doktorun yazdığı ilaçlar da dahil olmak üzere aşağıda yeralan tabloda belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir.

  Sigorta süresince geçerli olan bu teminata herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.

 • Tıbbi Nakil

  Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor ve ASİSTANS ŞİRKETİ'nın doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine naklini organize edecek ve nakil masraflarını aşağıda yeralan tabloda belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir.

  Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil ancak, Sigortalının ilk gitmiş olduğu tıbbi merkezde yapılacak tedavi için gerekli tıbbi ekip veya ekipman yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun tıbbi rapor düzenlemesi gerekmektedir.

  Hava ambulans hizmetine ancak ASİSTANS ŞİRKETİ doktoru tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir.

 • Cenaze Nakli

  Sigortalı'nın seyahati esnasında vefat etması durumunda ASİSTANS ŞİRKETİ, cenazenin sigortalının daimi ikametgah ülkesine nakli için gerekli organizasyonu sağlayarak cenazenin uluslararası tıbbi şartlara uygun bir şekilde taşınabilmesi için gerekli tabutu da temin ederek cenazenin nakil masraflarını aşağıda yeralan tabloda belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamında değildir.

  Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır.

 • Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması

  ASİSTANS ŞİRKETİ, ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda Sigortalının daimi ikametgah ülkesine naklini sağlayacak ve ilgili nakil masraflarını ödeyecektir.

  Asistans Şirketi Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalının sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi uçmaya müsait olup olmadığını ya da ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (tarifeli uçuş, sedyeli uçuş, hava ambulansı gibi) tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyecekl Asistans Şirketi erdir.

  Hava ambulans hizmetine ancak ASİSTANS ŞİRKETİ doktoru tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir.

 • Acil Mesajların İletilmesi

  Sigortalının talebi üzerine ASİSTANS ŞİRKETİ, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak Sigortalının ikamet ettiği yerdeki arkadaşları, iş çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar.


Geniş Teminat
 • Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

  Sigortalı'nın karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak ASİSTANS ŞİRKETİ Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, ASİSTANS ŞİRKETİ Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır.

 • Tıbbi Tedavi Teminatı

  Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, ASİSTANS ŞİRKETİ; sigortalının ayakta ve yatarak tedavi masraflarını ilgili doktorun yazdığı ilaçlar da dahil olmak üzere aşağıda yeralan tabloda belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir.

  Sigorta süresince geçerli olan bu teminata herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.

 • Tıbbi Nakil

  Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor ve ASİSTANS ŞİRKETİ'nın doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine naklini organize edecek ve nakil masraflarını aşağıda yeralan tabloda belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir.

  Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil ancak, Sigortalının ilk gitmiş olduğu tıbbi merkezde yapılacak tedavi için gerekli tıbbi ekip veya ekipman yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun tıbbi rapor düzenlemesi gerekmektedir.

  Hava ambulans hizmetine ancak ASİSTANS ŞİRKETİ doktoru tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir.

 • Cenaze Nakli

  Sigortalı'nın seyahati esnasında vefat etması durumunda ASİSTANS ŞİRKETİ, cenazenin sigortalının daimi ikametgah ülkesine nakli için gerekli organizasyonu sağlayarak cenazenin uluslararası tıbbi şartlara uygun bir şekilde taşınabilmesi için gerekli tabutu da temin ederek cenazenin nakil masraflarını aşağıda yeralan tabloda belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamında değildir.

  Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır.

 • Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması

  ASİSTANS ŞİRKETİ, ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda Sigortalının daimi ikametgah ülkesine naklini sağlayacak ve ilgili nakil masraflarını ödeyecektir.

  Asistans Şirketi Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalının sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi uçmaya müsait olup olmadığını ya da ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (tarifeli uçuş, sedyeli uçuş, hava ambulansı gibi) tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyecekl Asistans Şirketi erdir.

  Hava ambulans hizmetine ancak ASİSTANS ŞİRKETİ doktoru tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir.

 • Acil Diş Teminatı

  Sigortalının yurtdışı seyahati esnasında ortaya çıkabilecek akut diş rahatsızlıklarına ilişkin doktor müdahalesi gerektirecek durumlar için; ASİSTANS ŞİRKETİ, sadece acil ağrının giderilmesi için yapılan acil diş tedavisi sonucu ortaya çıkacak masrafları aşağıda yeralan tabloda belirtilen limit dahilinde karşılayacaktır.

 • Tedavi Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzaması

  Sigortalının seyahati esnasında acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle seyahatini uzatmak zorunda kalması durumunda ve bu durumun doktor raporu ile belgelenmesi halinde ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalının azami otel veya diğer konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) birbirini izleyen azami 5 gece ile sınırlı olmak üzere aşağıda yeralan tabloda belirtilen limitler dahilinde karşılayacaktır.

  Konaklamanın yapılacağı otel ASİSTANS ŞİRKETİ tarafından belirlenir.

 • Refakatçinin Nakli

  Sigortalının seyahati esnasında poliçe kapsamındaki acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle 5 günü aşacak bir süre için hastanede yatması gerektiği bir durumda ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalının belirleyeceği bir aile bireyinin hastanenin bulunduğu yere seyahatini organize edecek ve seyahat masraflarını sınırsız olarak karşılayacaktır.

 • Refakatçinin Konaklaması

  Sigortalının seyahati esnasında poliçe kapsamındaki acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle 5 günü aşacak bir süre için hastanede yatması gerektiği bir durumda ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalının belirleyeceği bir aile bireyinin konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) birbirini izleyen azami 4 gece ile sınırlı olmak üzere aşağıda yeralan tabloda belirtilen limitler dahilinde karşılayacaktır.

  Konaklamanın yapılacağı otel ASİSTANS ŞİRKETİ tarafından belirlenir.

 • Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş

  Derece Akrabasının Vefatı Durumunda

  Sigortalının oturduğu ülkede ikamet eden Sigortalının yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni) ölümü ile sonuçlanan durumlarda, ASİSTANS ŞİRKETİ Sigortalının Daimi İkametgaha dönüş masraflarını ödeyecektir. Sigortalı geri dönüş sonrasında, öngörülmeyen dönüşe yol açan durumu resmi bir evrak ile belgelendirmelidir. Bu menfaat, sadece, Sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

  Daimi İkametgahta Meydana Gelen Bir Hasar Durumunda

  Sigortalının evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalının evinde bulunması gerektiği durumlarda, ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalının Daimi İkametgaha dönüş masraflarını ödeyecektir.

  Bu teminatın geçerli olabilmesi için, Sigortalının olayı gösteren resmi makamlardan alınmış bir belgeyi ASİSTANS ŞİRKETİ'ya ibraz etmesi gereklidir. (İtfaiye raporu, polis raporu gibi).

  Bu menfaat, sadece, Sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

 • Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması

  ASİSTANS ŞİRKETİ, raporların hazırlanmasında Sigortalıya yardım sağlayacak ve kayıp bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır.

  Bagajın bulunması halinde, ASİSTANS ŞİRKETİ söz konusu bagajı Daimi İkametgaha veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.

 • Bagaj Kaybı veya Hasarı

  Yurtdışı tarifeli uçuşlarda "check-in" işleminden geçmiş (IATA) bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalıya aşağıda yeralan tabloda belirtilen limit dahilinde ödeme yapacaktır.

  Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarından ve gecikmeli bagaj maddesindeki tazminat tutarından düşülecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür.

  Para, mücevher, kredi kartı, nakit para, seyahat çeki, kasa fişi, cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kamera v.b. elektronik eşyalar, dizüstü bilgisayar, özel doküman, pul ve benzeri eşyalar bu teminatın kapsamı dışındadır.

 • Gecikmeli Bagaj

  Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalıya acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orjinal faturalarını ASİSTANS ŞİRKETİ'ya göndermesi koşuluyla aşağıda yeralan tabloda belirtilen limit dahilinde ödeme yapacaktır.

 • Ceza Davalarında Kefalet İçin Avans Ödeme

  ASİSTANS ŞİRKETİ, yurt dışındaki mahkemelerde Sigortalının ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Sigortalıdan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır.

  Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalının yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Asistans firmasına ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir.

  Bahsi geçen avans ödemesi, Sigortalıya ASİSTANS ŞİRKETİ tarafından verilmiş bir kredi olarak değerlendirilecektir. Sigortalı, kendisine karşı bir dava açılmamışsa veya açılan davanın neticesinde beraat etmişse, kendisine ödenen avansı derhal ASİSTANS ŞİRKETİ'ya geri ödemekle yükümlüdür. Mahkemenin Sigortalıyı mahkum etmesi halinde, mahkeme kararının bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde Sigortalı kendisine ödenen avansı ASİSTANS ŞİRKETİ'ya geri ödemekle yükümlüdür. Her durumda, Sigortalı kendisine ödenen avansı ödenme tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ASİSTANS ŞİRKETİ'ya geri ödemekle yükümlüdür.

  Kefalet Avansı, suçla ilgili ve motorlu araç kullanırken meydana gelen durumları kapsamaz.

  Bu menfaat kapsamındaki azami tutar aşağıda yeralan tabloda belirtilmiştir.

 • İlaç Gönderimi Organizasyonu

  ASİSTANS ŞİRKETİ, ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalının seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalıya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları ise ASİSTANS ŞİRKETİ tarafından karşılanacaktır.

 • Acil Mesajların İletilmesi

  Sigortalının talebi üzerine ASİSTANS ŞİRKETİ, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak Sigortalının ikamet ettiği yerdeki arkadaşları, iş çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar.

Geniş Teminat + Ek Teminatlar
 • Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık

  Sigortalı'nın karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak ASİSTANS ŞİRKETİ Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, ASİSTANS ŞİRKETİ Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır.

 • Tıbbi Tedavi Teminatı

  Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, ASİSTANS ŞİRKETİ; sigortalının ayakta ve yatarak tedavi masraflarını ilgili doktorun yazdığı ilaçlar da dahil olmak üzere aşağıda yeralan tabloda belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir.

  Sigorta süresince geçerli olan bu teminata herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.

 • Tıbbi Nakil

  Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor ve ASİSTANS ŞİRKETİ'nın doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine naklini organize edecek ve nakil masraflarını aşağıda yeralan tabloda belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir.

  Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil ancak, Sigortalının ilk gitmiş olduğu tıbbi merkezde yapılacak tedavi için gerekli tıbbi ekip veya ekipman yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun tıbbi rapor düzenlemesi gerekmektedir.

  Hava ambulans hizmetine ancak ASİSTANS ŞİRKETİ doktoru tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir.

 • Cenaze Nakli

  Sigortalı'nın seyahati esnasında vefat etması durumunda ASİSTANS ŞİRKETİ, cenazenin sigortalının daimi ikametgah ülkesine nakli için gerekli organizasyonu sağlayarak cenazenin uluslararası tıbbi şartlara uygun bir şekilde taşınabilmesi için gerekli tabutu da temin ederek cenazenin nakil masraflarını aşağıda yeralan tabloda belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamında değildir.

  Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır.

 • Tedavi Sonrası İkametgaha Geri Dönüşün Sağlanması

  ASİSTANS ŞİRKETİ, ciddi hastalık veya ciddi yaralanma sonucu tıbbi bir merkezde yatarak operasyon gerektiren tedavisinin sona ermesini takiben taburcu olması durumunda Sigortalının daimi ikametgah ülkesine naklini sağlayacak ve ilgili nakil masraflarını ödeyecektir.

  Asistans Şirketi Medikal Ekibi ve tedavi eden hekim, Sigortalının sağlık durumunun, normal bir yolcu gibi uçmaya müsait olup olmadığını ya da ilave düzenlemelerin gerekli olup olmadığını; Bedensel Zarar ya da hastalığa uygun nakil aracını (tarifeli uçuş, sedyeli uçuş, hava ambulansı gibi) tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda belirleyecekl Asistans Şirketi erdir.

  Hava ambulans hizmetine ancak ASİSTANS ŞİRKETİ doktoru tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir.

 • Acil Diş Teminatı

  Sigortalının yurtdışı seyahati esnasında ortaya çıkabilecek akut diş rahatsızlıklarına ilişkin doktor müdahalesi gerektirecek durumlar için; ASİSTANS ŞİRKETİ, sadece acil ağrının giderilmesi için yapılan acil diş tedavisi sonucu ortaya çıkacak masrafları aşağıda yeralan tabloda belirtilen limit dahilinde karşılayacaktır.

 • Tedavi Nedeniyle Konaklama Süresinin Uzaması

  Sigortalının seyahati esnasında acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle seyahatini uzatmak zorunda kalması durumunda ve bu durumun doktor raporu ile belgelenmesi halinde ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalının azami otel veya diğer konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) birbirini izleyen azami 5 gece ile sınırlı olmak üzere aşağıda yeralan tabloda belirtilen limitler dahilinde karşılayacaktır.

  Konaklamanın yapılacağı otel ASİSTANS ŞİRKETİ tarafından belirlenir.

 • Refakatçinin Nakli

  Sigortalının seyahati esnasında poliçe kapsamındaki acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle 5 günü aşacak bir süre için hastanede yatması gerektiği bir durumda ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalının belirleyeceği bir aile bireyinin hastanenin bulunduğu yere seyahatini organize edecek ve seyahat masraflarını sınırsız olarak karşılayacaktır.

 • Refakatçinin Konaklaması

  Sigortalının seyahati esnasında poliçe kapsamındaki acil hastalık veya yaralanma neticesinde tıbbi tedavi gereksinimi nedeniyle 5 günü aşacak bir süre için hastanede yatması gerektiği bir durumda ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalının belirleyeceği bir aile bireyinin konaklama masraflarını (Standart oda+kahvaltı) birbirini izleyen azami 4 gece ile sınırlı olmak üzere aşağıda yeralan tabloda belirtilen limitler dahilinde karşılayacaktır.

  Konaklamanın yapılacağı otel ASİSTANS ŞİRKETİ tarafından belirlenir.

 • Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş

   

  Derece Akrabasının Vefatı Durumunda

  Sigortalının oturduğu ülkede ikamet eden Sigortalının yakın bir aile mensubunun (eşi, çocukları, ebeveyni) ölümü ile sonuçlanan durumlarda, ASİSTANS ŞİRKETİ Sigortalının Daimi İkametgaha dönüş masraflarını ödeyecektir. Sigortalı geri dönüş sonrasında, öngörülmeyen dönüşe yol açan durumu resmi bir evrak ile belgelendirmelidir. Bu menfaat, sadece, Sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

  Daimi İkametgahta Meydana Gelen Bir Hasar Durumunda

  Sigortalının evindeki hırsızlık, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalının evinde bulunması gerektiği durumlarda, ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalının Daimi İkametgaha dönüş masraflarını ödeyecektir.

  Bu teminatın geçerli olabilmesi için, Sigortalının olayı gösteren resmi makamlardan alınmış bir belgeyi ASİSTANS ŞİRKETİ'ya ibraz etmesi gereklidir. (İtfaiye raporu, polis raporu gibi).

  Bu menfaat, sadece, Sigortalının asıl seyahat için kullanmış olduğu taşıma araçlarını kullanamadığında mümkündür.

 • Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması

  ASİSTANS ŞİRKETİ, raporların hazırlanmasında Sigortalıya yardım sağlayacak ve kayıp bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır.

  Bagajın bulunması halinde, ASİSTANS ŞİRKETİ söz konusu bagajı Daimi İkametgaha veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderecektir.

 • Bagaj Kaybı veya Hasarı

  Yurtdışı tarifeli uçuşlarda "check-in" işleminden geçmiş (IATA) bagajın kaybolması, çalınması veya zarar görmesi halinde Havayolu Şirketi'nce belirlenen süre içerisinde (Minimum 21 gün) bulunamaması durumunda havayolunun kayıp, zarar ya da çalınma raporu şartı ile ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalıya aşağıda yeralan tabloda belirtilen limit dahilinde ödeme yapacaktır.

  Şirket tarafından ödenecek tazminat tutarı, sorumlu havayolu şirketinin ödemiş olduğu tazminat tutarından ve gecikmeli bagaj maddesindeki tazminat tutarından düşülecektir. Sigortalı, bagaj içeriğinin listesini, tahmini fiyat ve alış tarihlerini, havayolu şirketinden alınan tazminat ödeme belgesini ibraz etmekle yükümlüdür.

  Para, mücevher, kredi kartı, nakit para, seyahat çeki, kasa fişi, cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kamera v.b. elektronik eşyalar, dizüstü bilgisayar, özel doküman, pul ve benzeri eşyalar bu teminatın kapsamı dışındadır.

 • Gecikmeli Bagaj

  Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, varışı müteakip 24 saat içerisinde bulunamaması halinde havayolunun kayıp raporu şartı ile ASİSTANS ŞİRKETİ, Sigortalıya acil kişisel ihtiyaçlarını karşılaması için yapmış olduğu masrafların orjinal faturalarını ASİSTANS ŞİRKETİ'ya göndermesi koşuluyla aşağıda yeralan tabloda belirtilen limit dahilinde ödeme yapacaktır.

 • Ceza Davalarında Kefalet İçin Avans Ödeme

  ASİSTANS ŞİRKETİ, yurt dışındaki mahkemelerde Sigortalının ceza davalarındaki yasal masraf ve giderlerin ödenmesini garanti etmek için Sigortalıdan talep edilen mali kefalet ücretini, yetkili mercilere yatıracaktır.

  Bu tutar müşteriye verilmeden önce Sigortalının yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Asistans firmasına ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir.

  Bahsi geçen avans ödemesi, Sigortalıya ASİSTANS ŞİRKETİ tarafından verilmiş bir kredi olarak değerlendirilecektir. Sigortalı, kendisine karşı bir dava açılmamışsa veya açılan davanın neticesinde beraat etmişse, kendisine ödenen avansı derhal ASİSTANS ŞİRKETİ'ya geri ödemekle yükümlüdür. Mahkemenin Sigortalıyı mahkum etmesi halinde, mahkeme kararının bildirilmesini takiben 15 gün içerisinde Sigortalı kendisine ödenen avansı ASİSTANS ŞİRKETİ'ya geri ödemekle yükümlüdür. Her durumda, Sigortalı kendisine ödenen avansı ödenme tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde ASİSTANS ŞİRKETİ'ya geri ödemekle yükümlüdür.

  Kefalet Avansı, suçla ilgili ve motorlu araç kullanırken meydana gelen durumları kapsamaz.

  Bu menfaat kapsamındaki azami tutar aşağıda yeralan tabloda belirtilmiştir.

 • İlaç Gönderimi Organizasyonu

  ASİSTANS ŞİRKETİ, ilgili doktor tarafından acil olarak yazılmış ve Sigortalının seyahat ettiği yerde bulunamayan ilaçların Sigortalıya gönderilmesi işlemini organize edecektir. İlaç bedelleri Sigortalı tarafından, nakliye masrafları ise ASİSTANS ŞİRKETİ tarafından karşılanacaktır.

 • Acil Mesajların İletilmesi

  Sigortalının talebi üzerine ASİSTANS ŞİRKETİ, yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak Sigortalının ikamet ettiği yerdeki arkadaşları, iş çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar.

 • Overbooking Nedeni ile Gecikme

  Sigortalı yurtdışındayken, tarifeli uçak seferlerinde havayolu şirketinin uçaktaki yerlerden fazla satış yapması sebebi ile Sigortalının seyahate çıkışı 6 saatten fazla gecikirse, orijinal faturaların gönderilmesi koşuluyla ilk acil masrafların karşılanması amacıyla ASİSTANS ŞİRKETİ Sigortalıya €150 limit dahilinde ödeme yapacaktır.

 • Seyahatin İptali

  Sigortalının seyahat acentesine bir ödeme yapmış olması kaydıyla, tur başlangıç tarihinden ve kullanılan ulaşım aracı hareket etmeden önce, aşağıda yazılı hallere bağlı olarak seyahatini iptal etmek zorunda kalması, teminat limitleri çerçevesinde temin edilmektedir;

  a) Ölüm, ciddi ve önemli kaza veya hastalık, Sigortalının, eşinin, çocuklarının, ebeveyninin, seyahat süresince daimi ikametgahında çocuklarına bakan kişinin hastaneye yatırılması gerekirse (doktor tarafından yazılı olarak belgelenmesi şartıyla),

  b)Sigortalıya mahkemeden tanık olarak son çağrının gelmesi (çağrının kopyasının şirkete gönderilmesi ve çağrı tarihinin seyahat poliçesinin alış tarihinden sonra olması kaydıyla),

  c) Sigortalının, evindeki veya işyerindeki hırsızlık, yangın veya patlama, doğal afetler nedeniyle oturulamaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalının evinde veya işyerinde bulunmasının gerekli olması (bu teminatın geçerli olması için Sigortalının olayı gösteren, resmi makamlardan alınmış itfaiye raporu, polis raporu gibi, bir belgeyi şirkete ibraz etmesi gerekmektedir),

  d) Sigortalı tarafından, seyahatini iptal edeceği en kısa zamanda seyahat acentesine bildirilecektir. Bu bildirimde, herhangi bir gecikmeden dolayı, meydana gelebilecek ek masraflardan veya cezalardan ASİSTANS ŞİRKETİ sorumlu olmayacaktır.

  e) Sorumlu seyahat acentesinin iade etmiş olduğu, ASİSTANS ŞİRKETİ' ya ve/veya sigortacıya bir belge ile ibraz edilmesi gerekli olan seyahat ücret tutarı bu teminat ile ödenecek olan tazminat tutarından düşülecektir. Eğer bu seyahat poliçesi seyahat ile aynı anda alınmadıysa, bu teminat geçersiz olacaktır.

  Aşağıda belirtilen durumlarda seyahatin iptali kapsanmayacaktır:

  Estetik tedavileri, aşılanma, istekli olarak doğuma son vermek

  Psikolojik rahatsızlıklar

  Acil olmayan rehabilitasyon tedavisi ve diş tedavileri

  Salgın

  Pasaport, nüfus cüzdanı, vize, bilet ve aşı sertifikası eksikliği

  Doğum

  Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, var olduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz.

  Seyahatin iptali teminatı için istenen belgeler;

  a) Olayı gösteren belge (medikal rapor, ölüm raporu, itfaiye, polis, sigorta şirketi raporu). Bu rapor üzerinde olayın gerçekleştiği tarih (hastaneye giriş, ölüm veya olay tarihi), hasar türü veya teşhis, hastalığın seyir durumu ve uygulanacak tedavi belirtilmelidir.

  b) Seyahat acentesine ödeme yapıldığına dair orijinal fatura ve/veya ödeme makbuzu, acente tarafından sağlanan seyahat voucher'ının kopyası.

  c) Seyahat acentesi tarafından kesilen orijinal iptal belgesi ve iptal masraflarının faturası.

 • Seyahatin Gecikmesi

  Yurt dışı uçak seferinin gecikmesi sebebi ile ilk 4 saat muaf olması koşulu ile, ASİSTANS ŞİRKETİ limitler dahilinde, sigortalıya seferin geciktiği her saat başına ödeme yapacaktır.

 • Yurt dışında Nakit Avans

  Cüzdan, kredi kartı, bagaj kaybı veya çalınması, beklenmeyen hastalık ve kaza gibi durumlarda Sigortalı'nın ilk acil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için limit dahilinde borç olarak nakit avans verilecektir. Bu tutar Sigortalı'ya verilmeden önce Sigortalı'nın yetkilendirdiği bir kişinin bu tutarı Şirket'e ödemesi veya bir belge ile garanti etmesi gereklidir. Sigortalı, her durumda yetkili mercilerden acil durumla ilgili onaylı bir rapor sağlamalıdır. İlgili tutar 15 gün içinde ASİSTANS ŞİRKETİ'ya geri ödenmelidir.Ödenmemesi durumunda ASİSTANS ŞİRKETİ'nın bedeli Liberty Sigorta A.Ş'ye rücu edebilecektir.

 • Hukuki Savunma Avansı

  Sigortalının seyahati esnasında yaralanmasına veya hastalanmasına sebep olan olaylar nedeni ile, üçüncü şahıslara karşı açılan davalarda, ASİSTANS ŞİRKET avukat masraflarını tablodaki limitler dahilinde karşılayacaktır. Avukatın seçimi ve temini sigortalı tarafından yapılır, ASİSTANS ŞİRKET sadece limitler dahilinde avukat masraflarını karşılar.

 • Pasaport/Bilet Kaybı

  ASİSTANS ŞİRKETİ tarafından Kart Sahibine kaybolan veya çalınan kredi kartları, kimlik, pasaport veya seyahat dökümanlarının bulunması veya ikamesi için, yerel otorite ve kurumlarda izlenmesi gereken prosedür hakkında bilgi verilir.

 • Gecikme nedeniyle aktarma yapılacak uçuşun kaçırılması

  Tarifeli yurtdışı uçak seferi bir teknik problem, doğal afetler, hava koşulları veya resmi yetkililer tarafından mücbir sebep olarak belirtilen bir nedenden dolayı geç kalırsa ve orijinal bilette gösterilen (rezervasyonu kapalı olan) aktarma yapılacak 2. uçakla yolculuğa devam etmek mümkün olmazsa, orijinal faturaların gönderilmesi koşuluyla ilk acil masrafların karşılanması amacıyla ASİSTANS ŞİRKET Sigortalıya limit dahilinde ödeme yapacaktır.

İlgili Genel Şartlar
pdf Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartları

Diğer sağlık sigortası ürünlerimiz