• 0850 250 50 50
  • 0850 222 28 00
prim koruma teminati

Groupama Sigorta tarafından sağlanan “Prim Koruma Teminatı’’ ile Sigortalı’nın (gerçek kişiler) ödeyeceği poliçe primini, istemdışı işsizlik, geçici iş göremezlik veya hastaneye yatış risklerine karşı güvence altına alarak, 6 taksit ve poliçe priminin tamamına (max. 5.000 TL) kadar müşterilerimize geri ödüyoruz.    

SİGORTANIN KONUSU: Prim Koruma Teminatı ile Sigortalı’nın çalışma şekline bağlı olarak, aşağıda belirtilen risklerden birinin gerçekleşmesi durumunda, Sigortalı’nın işbu poliçe için sigortacıya ödeyeceği, poliçe üzerinde belirtilen prim tutarının tamamına kadar, aşağıda belirtilen koşullar kapsamında Sigortalı’ya geri ödenmesi güvence altına alınmaktadır.

-İstemdışı İşsizlik: Sigortalı’nın, işten çıkarma ihbarı tarihinde Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olarak çalışıyor olması şartıyla işbu Poliçe Özel Şartları’nda belirlenen hâller çerçevesinde gelir getirici işini iradesi dışında kaybetmesini ifade etmektedir.

-Kaza veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik: Tam teşekküllü bir devlet/ SGK hastanesi raporu ile belgelendirilmek kaydıyla, Sigortalı’nın kaza veya hastalık nedeniyle, geçici süre ile iş yapma yeteneğini kaybetmesidir.  

-Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane: Sigortalı’nın hastanede gündelik hasta olarak tedavi altında bulunması durumunu ifade etmektedir.

Sigortalı’nın çalışma durumuna göre, yararlanabileceği teminat türleri aşağıda belirtilmiştir. 

Çalışma Durumu

Teminat

Bordrolu Çalışan & Özel Emekli Sandıkları Çalışanları

İstemdışı İşsizlik

Serbest meslek sahipleri, devlet memurları, tüzel kişiler için firma sahipleri

Geçici İş Göremezlik

Emekliler, ev hanımları, öğrenciler, ve aktif bir işte çalışmayanlar, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanlar

Gündelik Hastane

Diğer Haber Ve Duyurularımız