• 0850 250 50 50
 • 0850 222 28 00
muhendislik-sigortasi
Hasar ihbarınızı Groupama için  0850 250 50 50 ve Liberty Sigorta için 0850 222 55 57 numaralı Müşteri Hizmetlerine bildirebilirsiniz.

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde Tarafların Yetki ve Yükümlülükleri

 • Hasarın vukuunu öğrendiği tarihten itibaren en geç 5 gün içinde sigortacıya ihbar etmek,
 • Sigortalı değilmişcesine gerekli kurtarma ve korunma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak
 • Hasarın sebebi ile hangi hal ve şartlar altında vukua geldiğini tayine, ziya ve hasar miktarıyla delilleri tesbite yararlı ve sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (aslı veya kendisi tarafından tasdikli sureti veyahut fotokopisi) sigortacının talebi üzerine, gecikmeksizin vermek ve rücu hakkının kullanılmasına yararlı sigortalı için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri temin ve muhafaza etmek: Ziya ve hasarın tahmini miktarını belirtir bir tazminat beyannamesini makul ve muhik bir süre içinde sigortacıya vermek
 • Zorunlu haller dışında, hasar konusu yer veya şekillerde değişiklik yapmamak.
 • Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının tespiti için sigortacının yetkili kıldığı temsilcilerinin sigortalı yer veya mallarda ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere müsaade etmek,
 • Sigorta konusu ile ilgili başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

Hasar ihbarınızı yaparken poliçe bilgilerinin, açık adres, irtibat telefonu ve hasara ilişkin detayların (hasar tarihi, hasarın oluş şekli ve tahmini hasar tutarının) eksiksiz olarak bildirmeniz işlemlere hız kazandıracaktır.

Hasar Nedenine Göre Talep Edilecek Belgeler

(MK) Makina Kırılması Hasarları için Gerekli Belgeler
 • Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar talepnamesi
 • Onarım ve parça faturaları/teklifi
 • Teknik Servis Raporu
 • Bakım sözleşmesi
 • Sabit makina ise makina alış faturası
 • Mobil makina ise ruhsat
 • Mobil makina ise operatör belgesi ve beyanı
 • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler (Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı,ifade ve görgü tespit tutanağı, yangın hasarlarında itfaiye raporu,savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı vb.)
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi,vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi
 • Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar
 • Prim ödeme makbuzları

Elektronik Cihaz(ECS) Hasarları için Gerekli Belgeler
 • Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar talepnamesi
 • Onarım ve parça faturaları/teklifi
 • Teknik Servis Raporu
 • Bakım sözleşmesi
 • Cihaz alım faturası
 • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler ( yangın hasarlarında itfaiye raporu,savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı vb.),
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası suretleri
 • Gerçek kişi ise kimlik belgesi
 • Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar
 • Prim ödeme makbuzları

Leasing All Risks(LAR) Hasarları için Gerekli Belgeler
 • Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar talepnamesi
 • Onarım ve parça faturaları/teklifi
 • Teknik Servis Raporu
 • Bakım sözleşmesi
 • Sabit makina ise makina alış faturası
 • Mobil makina ise ruhsat
 • Mobil makina ise operatör belgesi ve beyanı
 • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler (Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı,ifade ve görgü tespit tutanağı, yangın hasarlarında itfaiye raporu,savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı vb.)
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi,vergi levhası suretleri. Gerçek kişi ise kimlik belgesi
 • Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar
 • Prim ödeme makbuzları

İnşaat/Montaj Hasarları için Gerekli Belgeler
 • Hadisenin ne şekilde meydana geldiğine dair sigortalı beyanı ve kuruşlandırılmış zarar talepnamesi
 • Onarım ve parça faturaları/teklifi
 • Sözleşme/ihale dosyası sureti (Teknik şartname, idari şartname vb.),
 • Hakediş suretleri
 • Sigortalının tüzel kişilik olması durumunda imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi,vergi levhası suretleri. Gerçek kişi ise kimlik belgesi
 • Hadisenin oluş şekline göre düzenlenen resmi belgeler (Yangın hasarlarında itfaiye raporu,savcılık iddianamesi/takipsizlik kararı, hırsızlık hasarlarında müracaat/ifade tutanağı, görgü tespit tutanağı, bulunamadı yazısı, fırtına hasarlarında meteoroloji raporu vb)
 • Hasarlı kısımları gösterir fotoğraflar
 • Prim ödeme makbuzları

Not: Hasar nedenine ve hasarın meydana geliş şekline göre talep edilen belgeler belirlenmektedir. Meydana gelen hasarın ve rizikonun özelliğine göre yukarıda belirtilen belgelere ilave bilgi ve belge talep edilebilmektedir.

Diğer hasar işlemleri