• 0850 250 50 50
 • 0850 222 28 00
nakliyat emtia sigortasi

Taşıdığınız ürünler sizin için ne kadar önemli? Nakliyat Emtia Sigortası'yla taşınan ürünlerinizi güvence altına alın.

Emtianın (malların) bir yerden başka bir yere hava, kara, deniz ve/veya demiryolu ile taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları teminat altına alan sigortadır.

Teminatlar
 • Geniş Kapsamlı Teminat

  Genel ve özel şartlarda istisna edilen durumların dışında, taşınan malların çıkış yerinden varış yerine ulaşıncaya kadar uğrayabileceği tüm risklere karşı verilebilecek teminatları kapsamaktadır.

  Geniş teminat; kara ve denizyolunda Institute Cargo Clauses ( A ) ve ya All Risk, havayolunda ise Institute Cargo Clauses ( Air ) adı altında verilmektedir.

  All Risk teminatları, aksi poliçede kararlaştırılmadıkça, sigortalı emtianın satıcının deposunda nakil vasıtasına yüklenmesi ile başlar ve alıcının teslim yerinde nakil vasıtasından indirilmesi ile sona erer.

  Ayrıca teminat, gümrük depolarında da, emtianın gümrüğe giriş tarihinden itibaren kamyon, gemi ve tren ile yapılan taşımalarda 60 gün; uçak ile yapılan taşımalarda 30 gün süre ile devam eder. Bu sürelerin bitiminden önce emtia gümrükten çekilirse, teminat alıcının deposuna indirilinceye kadar devam eder. Bu süreler zarfında gümrükten çekilmeyen mallar için nakliyat sigorta teminatı sona erer.

 • Dar Kapsamlı

  Taşımayı yapan aracın kaza yapması neticesinde taşınan malın zarar görmesi halini teminat altına alır. Taşımayı yapan aracın türüne göre bu teminat değişik isimlerle adlandırılsa da teminat kapsamı değişmemektedir. Bir malın karayolu ile taşınması halinde bu teminat 'Kamyon Klozu', demiryolu ile taşınması halinde teminat 'Demiryolu Klozu', denizyolunda ise bu teminat 'Institute Cargo Clause (C)' veya FPA (Free Particular Avarage) olarak adlandırılmaktadır.

  Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması mümkün olmamaktadır.

  Institute Cargo Clause (C)

  Bu teminat, geminin batması, yanması, infilakı, çatışması, sabit ve ya hareketli bir cisme çarpması veya sığlığa bindirmesi, oturması gibi haller sonucu emtianın hasarlanması, yükün bir sığınma limanında boşaltılması, depolanması veya yeniden yüklenmesi sırasında oluşacak hasarlar ve masraflar, müşterek avarya fedakarlığı, hallerini sigorta kapsamına almaktadır.

  Kamyon Klozu (Yükleme, Aktarma ve Boşaltma Hariç)

  Bu teminat, kamyon ve treylerle yapılacak sevkiyatlara uygulanmak üzere, ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon ve treylerin devrilmesi, yanması, çarpması neticesinde taşınan malın uğrayacağı zıya ve kayıpları temin eder.

  Sigorta, malların nakledilmek üzere kamyon veya treylere yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının poliçede gösterilen noktaya varışı ile sona erer.

  Şirketimiz tarafından değerlendirilmek üzere teminat kapsamına yükleme, boşaltma ve hırsızlık sonucu oluşabilecek zararlar dahil edilebilmektedir.

  Demiryolu Klozu

  Bu teminat, demiryoluyla yapılacak sevkiyatlara uygulanmak üzere malların demiryolu ile nakilleri esnasında ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak kayması, dağ heyelanı, köprü yıkılması, yol çökmesi, hat veya tünel veyahut demiryoluna ait diğer yapıların çökmesi, katarlar arasında çarpışma, çarpma, hattan çıkma, devrilme, vagonların bağlama zincirlerinin kopması veya katarın bunlara benzer bir tehlikeye maruz kalması neticesinde uğrayacağı zıya ve hasarları temin eder.

  Sigorta, malların nakledilmek üzere trene yüklendiği anda başlar ve nakil vasıtasının poliçede gösterilen noktaya varışı ile sona erer.

  Sigortacı, sigortalının talebi üzerine yükleme ve boşaltma risklerini ek prim karşılığı teminata dahil etmeye karar verebilir.

 • Tam Ziya

  Kaza neticesinde emtiayı taşıyan araç ( treyler, tren, uçak veya gemi ) ve sigortaya konu taşınan emtianın fiilen ve mutlak surette tamamen zayi olması hali teminat altına alınmaktadır.


Ek Teminatlar
 • Harp

  Söz konusu emtianın deniz yolu ve/veya hava yolu ile taşınması esnasında harp nedeniyle uğrayacağı zararlar temin edilmektedir.

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler(GLKHHKNH ) ve Terörizm

  Söz konusu emtianın deniz, kara, hava ve demir yolu ile taşınması esnasında Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler ve Terör nedeniyle uğrayacağı zararlar temin edilmektedir.

  Kara yolu ve demir yolu taşımalarına harp teminatı verilmemektedir.


İlgili Genel Şartlar
pdf Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları

Farklı teminatlarda ürün sigorta seçeneklerimiz için acentemiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Nakliyat Sigortası Ürünlerimiz