• 0850 250 50 50
  • 0850 222 28 00
yurtici tasiyici sorumluluk

Taşıdığınız ürünler sizin için ne kadar önemli? Karayolu Yurt İçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası'yla taşınan ürünlerinizi güvence altına alın.

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

İşbu teminat ile Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, taşımacılığını üstlendiği üçüncü şahıslara ait malları taşımaları esnasında poliçe kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi nedeniyle taşınan malların görecekleri zararlardan ötürü nakliyeci firmalara yüklenebilecek yasal sorumluluklar teminat kapsamına almaktadır.

Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası, emtia nakliyat sigortasının yerine geçmeyip, sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanununa göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede yazılı özel şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.

Teminatlar

  • Kamyon Klozu

    Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları ve İşbu sigorta ve zeyilnamelerinde kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, Kamyon Klozu'nun (Yükleme, boşaltma, aktarma rizikoları hariç) uygulanabilir hükümleri kapsamında T.C sınırları dahilinde taşınan emtianın göreceği zararlar sonucu taşıyıcının sorumluluğuna yüklenebilecek haller işbu sigortada kayıtlı limitler çerçevesinde teminat kapsamındadır.

    Şirketimiz tarafından değerlendirilmek üzere teminat kapsamına yükleme, boşaltma ve hırsızlık sonucu oluşabilecek zararlar dahil edilebilmektedir.

  • Tam Ziya

    Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları ve İşbu sigorta ve zeyilnamelerinde kayıtlı hüküm ve özel şartlara tabi olmak kaydıyla, Tam Ziya Klozu'nun uygulanabilir hükümleri kapsamında T.C sınırları dahilinde taşınan emtianın göreceği zararlar sonucu taşıyıcının sorumluluğuna yüklenebilecek haller işbu sigortada kayıtlı limitler çerçevesinde teminat kapsamındadır.


İlgili Genel Şartlar
pdf Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları

Yurtdışı Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan bir firmaya sahipseniz sürekli olarak risklerle karşı karşıyasınız demektir.

Groupama CMR Sigortaları, uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmanızın taşıdığı yükle ilgili olarak CMR Konvansiyonu ile belirlenmiş olan sorumluluğu, belirlenen limit ve şartlar dahilinde teminat altına alır.

Ürün Detay
pdf CMR Sigortası Bilgilendirme Formu
pdf CMR Konvansiyonu

Nakliyat Abonman

Sigorta kapsamında, sigortalıya ait malların taşınması esnasında söz konusu malların, sigortalı ile sigortacı arasında mutabık kalınarak kararlaştırılmış fiyat, teminat limiti, şart ve süre kapsamında, göreceği maddi zararlar teminat kapsamına alınmaktadır. Sigortalı ve sigortacı, işin özelliklerine göre depo primli ya da sefer esaslı poliçe tanzimine karar verebilir. Depo primli seçilmesi durumunda, sigorta süresi içinde yapılacak tahmini toplam sevkiyat tutarı temel alınarak hesaplanan prim tutarının peşinen ya da kararlaştırılmışsa taksitler halinde ödenmesi gerekir. Bu sözleşmeler için sevkiyat öncesi herhangi bir bildirim yükümlülüğü yoktur, sadece sözleşme üzerinde mutabık kalınan bildirim süreleri içerisinde sevkiyat listelerinin iletilmesi esastır. Sefer esaslı seçilmesi durumunda ise, sevkiyat başlamadan önce sigortacıya bildirimi ve mutabık kalınan şartlar çerçevesinde hesaplanacak primi peşinen ödemesi esas olup, sigortacının bildirilmeyen sevkiyat nedeniyle oluşacak zararlardan sorumluluğu olmayacaktır.


Farklı teminatlarda ürün sigorta seçeneklerimiz için acentemiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Nakliyat Sigortası Ürünlerimiz