• 0850 250 50 50
  • 0850 222 28 00
diger ticari arac sigortalari

Trafik Sigortanızın yeterli olmadığı durumlar için İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası'ndan faydalanabilirsiniz.

Yeşil Kart Sigortası anlaşmasının olduğu herhangi bir ülkede aracınızın neden olduğu bir kazada, sorumluluğunuzdan doğan tazminat yükümlülüklerini, o ülkenin yasaları çerçevesinde teminat altına alabilirsiniz...

Genel Şartlar

İhtiyari Mali Sorumluluk

Zorunlu Koltuk

Yeşil Kart Sigortası

Zorunlu Taşımacılık Mali Mesuliyet Sigortası

Ferdi Kaza


İhtiyari Mali Sorumluluk

Zorunlu Trafik Sigortanızın yeterli olmadığı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Groupama Sigorta, İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile ek destek sağlayabilirsiniz.

Aracınızın trafikte 3. Şahısların ölümüne, yaralanmasına ya da maddi zararlara sebep olursa oluşan zararınız Trafik Sigortası kapsamında karşılanır. Zararın poliçe limitlerinizi aşması durumunda İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası devreye girer. Bu sigorta ile, zorunlu trafik sigortanızın teminat limitlerini aşan durumlarda, belirlemiş olduğunuz limitlerle ek güvence sağlamış olursunuz.

Ürün Detay
pdf İhtiyari Mali Sorumluluk Bilgilendirme Formu

Yeşil Kart

Uluslararası geçerliliği olan Yeşil Kart Sigortası ile yurtdışında aracınıza Trafik Sigortası güvencesi sağlayabilirsiniz.

Aracınızın,yeşil kart sigortası anlaşmasına dahil olduğu bir ülkede neden olduğunuz bir kazada başkalarına vereceğiniz maddi, bedeni zararlar ya da ölümle sonuçlanan kazalarda hukuki masraflar o ülkenin kanunlarına göre poliçede belirtilen limitler dahilinde teminat altındadır.

Yeşil Kart Sigortası, üye ülkelerde kurulmuş olan Motorlu Taşıt Büroları adına ve acentesi olarak Tramer Sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır.


Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza

Poliçede belirtilen motorlu taşıt ile seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, ilgili Karayolu Taşıma Kanunu'ndan doğan sorumluluğu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin edilir.


Zorunlu Taşımacılık Mali Mesuliyet

Poliçede belirtilen motorlu taşıt ile seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, ilgili Karayolu Taşıma Kanunu'ndan doğan sorumluluğu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin edilir.


Öğrenci Servisi Ferdi Kaza

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları saklı kalmak kaydı ile, size veye taşımacılığını yaptığınız kuruma ait okul servis aracında taşınan öğrencilerin, taşımada görevli sürücünün, yardımcılarının ve rehber öğretmenlerin taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar, mola ve duraklamalar dahil geçen yolculuk süresi içinde maruz kalacakları hertürlü kazaların neticelerine karşı; yaşam kaybı, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

Ürün Detay
pdf Öğrenci Servisi Ferdi Kaza Bilgilendirme Formu

Toplu Taşıma Ferdi Kaza

Sigortalı aracın gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken veya araca inilip binilirken vuku bulacak bir kaza neticesinde araçta bulunan sürücü ve yolcuların ölüm, daimi sakatlık, hastane gündelik tazminatı ve tedavi masraflarını poliçede yazılı teminat limitlerine kadar bedeni zararları temin edilir.

Ürün Detay
pdf Toplu Taşıma Ferdi Kaza Bilgilendirme Formu

Farklı teminatlarda ürün sigorta seçeneklerimiz için acentemiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Ticari Araç Sigortası Ürünlerimiz