Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk

İşletmenizin sorumluluklarının farkındayız. Groupama olarak kanunlar tarafından zorunlu tutulan sorumluluk poliçelerimizle sizleri güvencemiz altına alıyoruz.

Teminatlar

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk ile yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden veya satışını yapan işletmelerin mesleki faaliyetleri nedeniyle, kusurlu olsun olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklar güvencemiz altında.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk ile likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmalara ait tüplerin kullanılmak üzere tüketiciler tarafından bulunduruldukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucunda üretici firmaların kusuru olsun olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedensel ve maddi zararlara karşı sorumluluklar güvencemiz altında. Likit petrol gazını (LPG) depolayan, dolum yapan, taşıyan, bayileri aracılığıyla veya doğrudan satışını yapan LPG dağıtım şirketleri, Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası’na ek Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası’nı yaptırmak zorundadırlar.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu’na istinaden istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar güvencemiz altında.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk ile sigortacının kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucunda Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu;

  • Temizleme masrafları,
  • Toplanan atıkların masrafları,
  • Özel mallarda meydana gelecek maddi hasar tazminatları,
  • Üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar,
  • Vefat ve sakatlık tazminatları,
  • Tedavi giderleri,
  • Dava masrafları ve avukatlık giderlerinden doğan maddi zararlar güvencemiz altında!
SORUMLULUK SIGORTALARI
İletişim Bilgileri